@hn106.com
自动登录
登录
  • 本系统可以使用如下方式收发邮件:
  •  
  • 使用邮件客户端软件时, 帐号设置事项:
  •     1) Webmail 收发邮件 - 通过网页来收发和查阅邮件     POP3,SMTP 服务器都是: mail.hn106.com
        2) 使用邮件客户端 - 如 Outlook, Foxmail, Windows Live Mail ...     SMTP选项 [ 我的服务要求身份验证 ] - 必须选中
        长沙久远信息技术有限公司 © 2008- 版权所有     备案许可证编号: 湘B2-20110075